2019’DA BELEDİYE BÜTÇESİNDE TASARRUFA GİDİLDİ

  2019’DA BELEDİYE BÜTÇESİNDE TASARRUFA GİDİLDİ
Bu haber 12 Eki 2018 Cum 10:11 tarihinde eklendi.
mm
Paylaş:

 Ataşehir Belediye Meclisi (11 Ekim 2018) 2019 Yılı Performans Programı, 2019 Mali Yılı Bütçesi için toplandı. Toplantıda Ataşehir Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi 518 milyon lira olarak açıklandı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Belediye Meclisi’nde bütçe üzerindeki konuşmasına, 10 Ekim Ankara Garı Barış Mitingi’ne katılanlara karşı girişilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 barışseveri andı.

Ataşehir ilçesinde çevre bilinci ve gelişimi takip eden bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten İlhami Yılmaz, Ataşehir’de eğitimden sosyal yardımlaşmaya, sağlıktan, kültüre, alt yapı çalışmalarından yeşil alan yaratmaya kadar sayısız faaliyetin esas alınarak programların en iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.

2019 Mali Yılı Bütçe toplantısında konuşan Yılmaz, 420 bin nüfuslu Ataşehir’de oturan her bir birey için 1.250 TL harcama yapılacak bir bütçe öngörüldüğünü ifade etti. İlhami Yılmaz: ” 2009’dan bugüne kadar 10 bütçe dönemi üzerinden görüşmeler yaptık ve karara bağladık. Şimdi ise 11. dönemin bütçesini, yani 2019 mali yılı ve izleyen 2020-2021 yıllarına ilişkin olarak idaremiz tarafından hazırlanan çok yıllı belediyemiz bütçesi ile 2019 yılına ilişkin performans programı teklifi ile , Bütçe- Plan Komisyonunca karara bağlanan, ve meclisimize sunulan Bütçe Performans Programı raporları hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu, 5393 sayılı belediyeler kanunu ve bütçe hazırlama yönetmeliği ve ilgili kanunlar çerçevesinde çalışmalarımızı tamamlayarak bütçe kitapçığımızı meclis üyelerimize dağıttık. Sizlere dağıtılan kitapçığın 2019 Mali yılı Bütçe kararnamesinin ilk üç maddesine baktığınızda görmeniz mümkündür.”dedi.

        “Taşeronda çalışan tüm işçi kardeşlerimiz bir gecede kadrolu işçimiz oldu”

Yılmaz konuşmasında 2019 yılı bütçesini hazırlarken geçmiş dönemleri irdeleyerek nerede ne gibi eksikleri olduğuna dikkat ederek yeni bütçenin hazırlandığını  dile getirdi. Yılmaz: “2019 yılı bütçesini hazırlarken geçmiş dönemlerde de olduğu gibi, geçmiş dönemleri irdeleyerek nerede ne gibi eksiğimiz olmuş ve ne gibi yanlış yapmışız? Bunlardan esinlenerek 2019 yılı bütçemizi hazırlamış bulunmaktayız. Bu dönem bütçemizle ilgili olarak çok önemli tasarruf tedbirlerini tabii ki hükümetin açıklamış bulunduğu orta vadeli tasarruf tedbirleri uygulama programlarına paralel olarak yapmayı hedefledik. Ancak 2018 yılı bütçe uygulamalarını ve hedeflerini tutturabilme çabalarında çok önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü K.H. Kararnameleriyle birkaç kanun çıkarıldı. Bu kanunlar çerçevesinde tahsilatlarda önemli derecede sıkıntılar çektik. Önce Taşeron Yasası kanun hükmünde kararname 696 sayılı kanun çıkarıldı ve bu çerçevede taşeronda çalışan tüm işçi kardeşlerimiz bir gecede kadrolu işçimiz oldu ve onların her türlü sosyal haklarıyla maaş, SGK ve vergi ödemeleriyle karşı karşıya kaldık. Sonra “Vergi Barışı” yasası çıkarıldı.”

                    “Önemli ölçüde tahsilat kaybımız olduğu ortaya çıkıyor”

“Önce 31.07.2018 tarih dendi, sonradan 26 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı. Ödenmeyen Ç.T.V ve Emlak vergileri ve diğer vergilerin yapılandırılmasına gidildi. Normalde ödenmesi gereken vergiler vadeye yayıldı, ortalama 2 buçuk yıl vade taşıdı. Diğer taraftan bu vergilere tahakkuk eden gecikme faizleri de yapılandırma sonucunda kalkmış oldu. Aynı zamanda İmar Barışı kanunu çıkarıldı. Bu kanunla birlikte iskân aşamasına gelmiş bazı binalarda vatandaş iskân almak yerine “İmar Barışına” müracaat ederek yapı kayıt belgeleri aldı ve harçları öbür tarafa gitti. Bunun yanı sıra İmar Barışına müracaat etmiş ve yapı kayıt belgesi almış bulunan işlemlerle ilgili olarak tahakkuk eden imar para cezaları kalkmış oldu.”

“Belediyelere ödenen paylardan %30 oranında kesinti yapıldı”

“Bunların yanı sıra birde kamuda tasarruf dönemi başlatıldı. Genel bütçeden Belediyelere ödenen paylardan %30 oranında kesinti yapıldı. Velhasıl bunları üst üste koyduğumuz zaman önemli ölçüde tahsilat kaybımız olduğu ortaya çıkıyor.Bütçe hedeflerine ulaşmak veya bu hedefleri gerçekleştirmek için önemli gayret harcıyorsunuz.Fakat bir kanun değişikliğiyle birlikte tüm planlarınız alt üst oluyor. Tabii ki ekonomideki dalgalanmaların yansıması ister istemez bütçenize yansıyor. Bu durumu bertaraf etmek mümkün değil. Dolayısıyla bütçenizin tahsilat; yani gelir durumunuzda önemli derecede değişiklikler yaşanıyor. Diğer taraftan ekonomide önemli boyutta bir darboğaz yaşanıyor. Bunun sıkıntılarını da hissetmemek mümkün değil. 2017 yılında yine bu kürsüden 2018 yılına ilişkin bütçe görüşmelerinde 2018 yılının daha olumlu ve gelir düzenlemeleri açısından iyi bir yıl olacağını tahmin etmekteyiz diyorduk.”

                                “Kimsenin hakkı ve haddi de değildir”

“Yenisahra-Barbaros ve Yakın çevresi planları ile İçerenköy- Küçükbakkalköy bir kısmı 5000’ lik Nazım İmar Planlarının yapılıyor olması 2018 yılının ilçemiz açısından da daha iyi bir yıl olacağını ifade ettik. Ne var ki, Şubat 2018’de bu yüce meclis tarafından Yenisahra-Barbaros Mahallesi planları yapılıp Büyükşehre gönderilmesine rağmen 10 aya yakın bir zamandır planlardan ses seda yoktur. Bu ilçede yaşayan vatandaşları mağdur etmek ve onları imar haklarından mahrum etmek kimsenin hakkı ve haddi  değildir. Diğer taraftan burada Yenisahra’da dere yatağının yeri değiştiriliyor ve imara açılıyor. Bu duruma kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Bunun hesabını kim verecek? Biz iktidara geldiğimizde kesinlikle 1 m2 ‘lik yeşil alanı imara tahvil etmeyeceğimizi ifade ettik ve yeşil alanları imara açmadık ve açmayacağız.

Finans Merkezini 5747 sayılı kanunla Ataşehir sınırları içerisine katmışlardı. Sonradan içlerine sindiremediler ve bir gece yarısı operasyonu ile Torba kanuna bir cümle ilave ederek Ataşehir Finans Merkezini 700.000 m2’lik alanı yıllık bütçemize 50.000.000 TL gelir getirmesini beklediğimiz alanı Ataşehirli vatandaşların elinden alıp Ümraniye sınırları içerisine kattılar. ”

                                                  “Gelecek Ataşehir’de”

“İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın refah ve mutluluğuna öncelik vererek yatırım ve hizmetlerimize devam ettiğimizi, insana ve çevre bilinci içerisinde değişimi ve gelişimi takip eden bir yönetim anlayışıyla eğitimden sosyal yardımlaşmaya, sağlıktan kültüre, alt yapı çalışmalarımızdan, yeşil alan yaratmaya kadar çeşitli alanlarda, performans programında da ifade edildiği üzere, sayısız faaliyetlerimizi esas alarak programlarımızı en iyi şekilde hazırlayarak sizlere takdim etmiş bulunmaktayız. Bütçemizi hazırlarken 2 yıl öncesinde revize ettiğimiz 2015-2019 yılları stratejik plan kapsamında stratejik amaçlarımızı ve hedeflerimizi esas alarak hareket ettiğimizi ayrıca belirtmek istiyorum. Bu çerçeveden hareketle sürdürülebilir çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak- sürekli gelişim anlayışıyla çalışan bir kurum olmak kültürel yaşamı zenginleştirmek vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçe sakinlerinin memnuniyetini arttırmak sağlıklı yaşama bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak, toplum düzenine katkı sağlamak, afetle mücadele ve zarar azaltma kapasitesini artırmak, dönüşüm odaklı plan yapmak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak, kültür kenti kimliğinin oluşmasına katkı sağlamak, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, projelendirme ve uygulama süreçlerini verimli yönetmek gibi çok önemli hedeflerimiz olduğunu belirtmek isterim.”

              “Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 m2”

“Çağdaş şehircilik gereklerine uygun projeler tasarlayarak, kent estetiğine katkı sağlayan uygulamaları hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda, vatandaşın sağlıklı olabilme bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için Türkan Saylan Tıp Merkezi, Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, Ataşehir Belediyesi Sağlık Merkezi ve Kadın Sağlığı Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Merkezi ile her ay yaklaşık 12.000 vatandaşımıza sağlık açısından önemli hizmet vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz. Bu hususta hiç kimsenin kaygısı ve kuşkusu olmasın. Biz göreve geldiğimizde “ İnsan Odaklı” ve “ Gelecek Ataşehir’de” olan sloganımızla vatandaşımıza söz vermiştik. Bu sözümüzü kesintisiz devam ettireceğimizin sözünü tekrar buradan sizlere ifade etmek istiyorum. 2019 hizmet yılında kültür faaliyetlerimize katkı sağlamak açısından önemli kültür yatırımlarını planladık ve gerekli çalışmalara başladık. 2019 bütçe yılında insanlarımızın yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak eğitimler vererek insanlarımıza daha iyi hizmet vermek için gerekli çalışmaları da yapmaktayız. Diğer taraftan sürdürülebilir çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak yeni projelere imza atarak yaşanılabilir bir kent için üzerimize düşen görevleri en iyi bir şekilde yerine getirmek için uğraş göstereceğiz. Özellikle ilçemizin en çağdaş imar planlarına kavuşması ve yükselen binalara rağmen yeşil alanların yok olmaması ve insanların daha mutlu olduğu bir kent haline gelmesi adına önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu meyanda 2018 yılı sonu itibariyle park sayımız 230 adet olup yeşil alan miktarımız ise 1.000.000 m2 ‘nin üzerindedir. Yapılan hesaplamalarda ilçemiz genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 m2’ye yaklaşmıştır. Normalde standartlara göre olması gereken rakam kişi başı 10 m2 den az olmamasıdır. Bu meyanda performans programı kitapçığına baktığınızda tüm müdürlüklerin proje ve hizmetleri hakkında detaylı bilgileri görmeniz mümkündür.”

                                        Personel kalemleri giderleri

“Evet değerli arkadaşlarım, şimdi ise yaptığımız ve hazırladığımız bütçe çalışmaları hakkında sizlere teknik bilgi sunmak istiyorum. Konuşmamın başında da ifade ettiğim üzere 2019 Mali yılı bütçemizin Gelir-Gider kısmı 518.000.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçemizin Gider kısmında oluşan ödeneklerle Gelir kısmında yer alan gelirlerde denklik sağlanmıştır. Hazırlanan bütçemizin kararnamesi 15 maddeden oluşmuştur. Bu maddeler bütçe oylaması sırasında madde madde okunup oylamaya sunulacağından ayrıca burada okuyup zamanınızı almak istemiyorum. 2019 Mali yılı bütçemizin gider kalemleri açılımına bakıldığında, Personel kalemleri giderleri ile Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödemeleri dahil olmak üzere toplamda 80.787.860 TL ödenek öngörüldüğü Mal ve hizmet alım giderleri için 319.770.394 TL’lik ödenek öngörüldüğü, Faiz giderleri için 11.000.000 TL’lik ödenek öngörüldüğü, Cari transferler için 5.100.000 TL ‘lik ödenek ayrıldığı, sermaye giderleri için 72.541.746 TL’lik ödenek ayrıldığı ve yedek ödeneklerle ilgili olarak 26.000.000 TL ‘lik ödenek hedeflendiği kitapçığımızın ilgili bölümlerinden izlenebilmektedir. Diğer taraftan fonksiyonel bazda ise 2019 Mali yılı için, Genel Kamu hizmetlerine, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine, Ekonomik İşler ve hizmetlerine, çevre koruma hizmetlerine, iskân ve toplum refahı hizmetlerine, sağlık hizmetlerine, dinlenme, kültür ve din hizmetlerine, eğitim hizmetlerine, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine toplamda 492.000.000 TL’lik bir ödenek öngörülmüştür. Söz konusu ödenek tutarlarının kitapçığımızın 30. sahifesinden izlenmesi mümkündür. Diğer taraftan bütçe kitapçığından da görüleceği üzere belediyemiz 28 müdürlükten oluştuğu, müdürlükler bazında müdürlük bütçeleri bütçe kitapçığı içerisinde detaylı bir şekilde yer almıştır.”

                                     “6 ANA BAŞLIKTA GELİR KALEMLERİ”

“2019 Mali yılı için hedeflenen bütçe teklifimizin her 100 TL’lik bütçe giderinin 15.5 TL’si personel giderine 61.7 TL’si Mal ve hizmet alım giderine, 14 TL’si sermaye giderlerine ayrıldığını görmekteyiz. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum, 5393 sayılı Belediyeler kanununun 49. Maddesinde de ifade edildiği üzere, belediyenin yıllık toplam personel gideri, gerçekleşen en son yıl bütçe giderlerinin 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %40 ‘nı geçemez denilmektedir. Bu duruma göre yıllık personel giderimiz, bütçe kitapçığımızın 52. sayfasında da görüleceği üzere, 170.836.296 TL’dir. En son gerçekleşen bütçe gelirleri ise toplam 355.549.527 TL’dir. Yeniden değerleme oranı ise % 14.47 olduğundan değerleme sonucu ortaya çıkan rakam 406.997.543 TL’dir. Bu duruma göre personel giderleri toplam bütçe gelirleri toplamına oranı yaklaşık %42 civarındadır. 5393 sayılı yasanın 49. Maddesinin son fıkrasına göre ilçe belediyelerinde bu oran %40 ‘ı geçemez denilmektedir. Durumun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, hedeflenen gelirler bölümünde gelir kalemlerine baktığımızda gelir kalemleri 6 ana başlık altında toplanmış olup bunlar; Vergi gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, Diğer gelirlerden Alacaklar ve Sermaye gelirleri olmak üzere tasnif edilmiştir. Bütçe kitapçığımızın 53. Sahifesinde ayrıntılı bir şekilde 3’er aylık dönemler halinde (Finansman programı) oranlarıyla birlikte, detaylı bir şekilde toplamda 518.000.000 TL olacak şekilde hedeflenmiştir.”

 

Etiketler
Paylaş:
"  2019’DA BELEDİYE BÜTÇESİNDE TASARRUFA GİDİLDİ" HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
Bu konuya hiç yorum yapılmadı.

Yorum yapma kapalı.

HEMEN YORUM YAP
img

BU HABERLER DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR!

ABDULLAH DER: “ŞÜKRETMEMİZ LAZIM Kİ ATAŞEHİR BELEDİYEMİZ VAR”
Cumhuriyet Halk Partisi Esatpaşa Mahallesi Yürütme Kurulu tarafından bir toplantı...
KUYUDERELİLER ÖZEL GECEDE BİR ARAYA GELDİ
Arguvan Kuyudereliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği, Bostancı’da organize edilen...
ÜMİT ÖZDAĞ: “POLİTİK ÇİZGİYİ ELE ALACAĞIMIZ BİR TOPLANTI OLACAKTIR”
İYİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı, “Yerel seçimlere giderken İYİ Parti...
ÜÇ HUYSUZ KADININ HİKAYESİ: MAZİ KALBİMDE BİR KAHKAHA
Birbirleri yüzünden evlenememiş üç huysuz kadının gençlik yıllarını anlatan, komedi,...
facebook
çok okunan haberler
Malesef, bugün hiç haber girilmedi.
KUYUDERELİLER ÖZEL GECEDE BİR ARAYA GELDİ

KUYUDERELİLER ÖZEL GECEDE B...

Arguvan Kuyudereliler Yardımlaşma, Dayanışma ve...
ÜMİT ÖZDAĞ: “POLİTİK ÇİZGİYİ ELE ALACAĞIMIZ BİR TOPLANTI OLACAKTIR”

ÜMİT ÖZDAĞ: “POLİTİK ÇİZGİY...

İYİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı,...
ÜÇ HUYSUZ KADININ HİKAYESİ: MAZİ KALBİMDE BİR KAHKAHA

ÜÇ HUYSUZ KADININ HİKAYESİ:...

Birbirleri yüzünden evlenememiş üç huysuz...
SÖYLEŞİ: OĞUZ ATAY’A TUTUNANLAR

SÖYLEŞİ: OĞUZ ATAY’A TUTUNA...

Türk Edebiyatı’nın eşsiz yazarlarından Oğuz...
TİYATRO: İKİNCİ BAHAR

TİYATRO: İKİNCİ BAHAR

Aşk, romantizm ve komedinin birlikte...
KUYUDERELİLER ÖZEL GECEDE BİR ARAYA GELDİ

KUYUDERELİLER ÖZEL GECEDE B...

Arguvan Kuyudereliler Yardımlaşma, Dayanışma ve...
ÜMİT ÖZDAĞ: “POLİTİK ÇİZGİYİ ELE ALACAĞIMIZ BİR TOPLANTI OLACAKTIR”

ÜMİT ÖZDAĞ: “POLİTİK ÇİZGİY...

İYİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı,...
ÜÇ HUYSUZ KADININ HİKAYESİ: MAZİ KALBİMDE BİR KAHKAHA

ÜÇ HUYSUZ KADININ HİKAYESİ:...

Birbirleri yüzünden evlenememiş üç huysuz...
SÖYLEŞİ: OĞUZ ATAY’A TUTUNANLAR

SÖYLEŞİ: OĞUZ ATAY’A TUTUNA...

Türk Edebiyatı’nın eşsiz yazarlarından Oğuz...
TİYATRO: İKİNCİ BAHAR

TİYATRO: İKİNCİ BAHAR

Aşk, romantizm ve komedinin birlikte...
Ara