BİZÇAMOLUKLUYUZ1

 ‘BİZ ÇAMOLUKLUYUZ’

Ataşehir’de yeni bir hemşeri derneği daha sivil toplum kervanına dahil oldu. Yalnız bir farkla; bir ilçe derneği kimliğiyle. Sloganlarının ‘Biz Çamolukluyuz’ olması ilgi odağı oluyor. Çamoluk’un kayıt üzerinde Giresun’a bağlı olmasına rağmen siyasi, sosyal ve kültürel hiçbir bağının olmaması nedeniyle Çamoluklular kendilerini Giresunlu olarak kabul etmiyorlar. O nedenle örgütlenmeyi Çamoluk üzerinden yürütmeyi daha uygun görüyorlar. Tam bu noktada Ataşehir’de yaşayan Çamoluk ileri gelenleri, peşpeşe il derneklerinin kurulduğu bir dönemde Ataşehir Çamoluklular Derneği’ni kurarak tüm dikkatleri üstüne çektiler. Bu yapılanmanın başını çeken Ekrem Köse Çamoluk’un Giresun’a çok uzak olduğunu, hatta öyleki örf, adet, gelenek ve göreneklerinin dahi birbirine uymadığını da belirterek “Biz Çamolukluyuz” diyor.

Ataşehir’de bulunan Akyapı, Kutluca, Taşçılar, Dulundas, Yeniköy, Kayacık, Hacıahmetoğlu, Köroğlu ve Çakılkaya Köyü dernekleri bir araya gelerek Ataşehir Çamoluklular Derneği’ni kurdu. 10 Mart 2013 tarihinde kurulan ve merkezi İnönü Mahallesi’nde bulunan derneğin başkanlığına da oybirliğiyle Ekrem Köse seçildi. Çiçeği burnunda başkan Ekrem Köse sıcağı sıcağına gazetemize yaptığı açıklamada Ataşehir’de bulunan dokuz köy derneğini bir çatı altında toplayarak güçlerini birleştirmeyi; birlik, beraberlik ve dayanışma olgularını pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Köse, Ataşehir’de yaşayan Giresunluların oy dağılımında Çamolukluların yüzde 80 ile ilk sırada olduğuna dikkat çekerek “Bu potansiyelimizi köy derneklerimizi birleştirerek harekete geçirmek istedik” dedi. Köse “Biz, Çamoluklular olarak temsil hakkı istiyoruz. Başta belediyeler olmak üzere, kendi halkımızı kendimiz temsil etmek istiyoruz. Bize kim ne kadar yaklaşırsa, biz de ona o kadar yaklaşacağız. Bundan sonra söylenen değil, söyleyen toplum olacağız” diyor.

Çamoluk’a bağlı köy derneklerimizin bir çatı derneği olma düşüncesinin de bu oluşumun hayata geçirilmesinin önemli nedenlerinden biri olduğunun altını çizen Köse ancak Çamolukluların bildiği bir gerçeği de açıklamadan edemiyor: “İl derneklerinin kurulduğu bir ortamda biz bir ilçe derneği kurduk. Çünkü Çamoluk’un Giresun’a uzak olmasından dolayı örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz pek birbirine uymuyor. Biz Çamolukluyuz. Bundan dolayı ilçe derneğimizi kurduk.”

Köse, Üsküdar’da merkez ilçe dernekleri olduğunu, Kadıköy’de de 1960’lı yıllardan itibaren faaliyette bulunan dernekleri bulunduğunu da hatırlatarak “Çamoluk ilçesine bağlı herhangi bir köy derneğimizin en küçüğünün 500-600 üyesi bulunmaktadır. Giresun’un da Ataşehir’de 30 bine yakın nüfusu vardır. Bunun yüzde 80’i Çamoluk ilçesine ait. Giresun’un 15-16 ilçesi var. Ataşehir’de yaşayan ilçe sayısına baktığımız zaman Çamoluk birinci, Alucra ikinci, Şebinkarahisar üçüncü sıradadır. Ataşehir’de bulunan Giresunluların oy dağılımı yüzde 75-80 Çamoluk, kalan oran da Giresun’un diğer ilçeleridir. Bu potansiyelimizi köy derneklerimizi birleştirerek harekete geçirmek istedik” dedi.

Köse, çok önemli bir konuyu da hatırlatmadan edemiyor: “Biz bu derneği kurarken hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayı kesinlikle amaçlamadık. Ama köy derneklerimizin hükmü de gitgide azalmıştır. Bizim köy derneklerimizin yapmış olduğu faaliyetleri il derneklerinin bile yaptığını zannetmiyorum. Bizim köy derneklerimiz burs veriyor, İstanbul ve Çamoluk’a olmak üzere yılda iki tane gezi düzenliyor. Her köy derneğimiz gecesini yapıyor. Hastasına, askerine, ihtiyaç sahibine bakıyor. Bunun yanında Ataşehir bünyesinde bulunan her köy derneğimizin kendi mülkleri var. Hepsi bu mülklerini üyelerinin kendi ceplerinden verdikleri paralarıyla almıştır.” Köse, Ataşehir Belediyesi’nin il derneklerine yer tahsisi yapacağını fakat bir il derneği olmamalarına karşın kendilerine de yer tahsisi yapılmasını istediklerini belirterek açıklamalarına şöyle devam etti: “Bize de yer tahsis edilmesini istiyoruz. Böylece üyelerimizin paralarını başka yerlerde değerlendirebiliriz.”

Çamoluk’un nüfusunun 2500 olmasına karşın, İstanbul’da 110 bin Çamoluklu’nun yaşadığını belirten Köse “Ataşehir, İstanbul’da en çok göç verdiğimiz ilçelerden biri. Ataşehir’de bu derneğin kurulması şarttı. Haziranın sonuna doğru genel kurulumuzu yapacağız. Planlarımızı 3-5 senelik değil, 10-15 sene gibi uzun vadeli yapıyoruz. Planlarımızı da yaptık, yol haritamızı da çizdik. Derneğimizin kuruluşuyla, yaklaşan yerel seçimlerin bir ilgisi olmadığını özellikle belirtmeliyim. Ataşehir’de bir hemşerimizin sıkıntısı olduğunda çözebileceğimiz, derdine derman olabileceğimiz, önderlik yapabileceğimiz bir dernek kurduk. Verilen yardımlarda en sondayız, nüfusta en öndeyiz. Bu da enteresan bir şeydir. Ataşehir’de nüfus olarak il bazında Sivas birinci, Giresun üçüncü sıradadır. İlçe bazında ise Çamoluk birinci sıradadır…”

 Ataşehir Çamoluklular Derneği’nin özellikle öğrencilere burs verilmesi konusunda hassas olduğunu kaydeden Köse, geleceğin Ataşehir Çamoluklular Derneği yöneticilerini de şimdiden yetiştirme düşüncesinde olduklarını da ifade ediyor. Köse, son olarak Ataşehir Çamolukspor’un da Ataşehir Çamoluklular Derneği çatısı altında hayatına devam etmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtiyor.