pankartmail

KAZANCI EĞİTİMİ PROJESİ BAŞLIYOR

“YEŞİL BİR ATAŞEHİR İÇİN KAZANLAR DAHA VERİMLİ YANIYOR”

  Ataşehir Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası işbirliği ile Ataşehir’de “Kazancı Eğitimi” başlıyor. 12 Ocak’ta başlayarak ücretsiz olarak verilecek eğitim, yıl boyu belli aralıklarla devam edecek. Eğitim sonunda sınava tabii tutularak başarı gösteren katılımcılara “Kazancı Belgesi” verilecek. NEDEN KAZANCI EĞİTİMİ? Her geçen gün artan hava kirliliği geleceğimizi tehdit ediyor, doğal yaşamı ve insanları ekolojik tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. Dünya nüfusunun hızla artması ile ilerleyen teknolojiye parelel olarak artan enerji kullanımıyla ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Hava kirliliğinin en önemli nedenlerinin başında düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması, filtresiz baca kullanımı ile baca sistemlerinin temizlenmeyişi, yanlış yakma tekniklerinin uygulanması gibi ısınma amaçlı yapılan yanlışlar geliyor. 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda iş güvenliğinin sağlanması, hava kirliliğinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanmasında kazanların deneyimli ve ehliyetli kişilerce işletilmesinin sağlanması gerekmektedir. Kalorifer kazanı yakmak ve işletmek büyük sorumluluk gerektirdiğinden, kazanın doğru yakılması çevre kirliliğini önleyeceği gibi yakıt tasarrufu da sağlayacaktır. Kaloriferci, yakacağı kazanı bilinçli bir şekilde takip edemezse, yakıtın boşa harcanmasından hava kirliliğine, kazan patlamalarına kadar büyük olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Ayrıca; kazanın çalıştırılmasında en ufak hata telafisi olmayacak zararlar doğurabileceği için kalorifer ateşçisinin;  kazanı, elemanlarını, tesisatı çok iyi tanıması ve bilmesi gerekiyor. Eğitimsiz ve çok sayıda kalorifer kazanını aynı anda idare eden yakıcıların ve başkasının belgesini kullanmak suretiyle kalorifer ateşçiliği yapmaya çalışan kişilerin sayısındaki artış tedirgin edici boyutlarda. Kazancı Eğitim Belgesine sahip olmayanların ise yasal olarak bu işi yapmaması gerekiyor.İşte bütün bu sayılan nedenlerden dolayı, düzenlenecek olan bu eğitim ile katılımcıların edindikleri bilgi ve becerilerle tüm bu tehlikelerin engellenmesi ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. KİMLER KATILABİLECEK?  Kazancı Belgesi Eğitimi’ne Ataşehir’deki apartman, işyerleri, siteler, işmerkezlerinde kazanları yakmaktan sorumlu tüm vatandaşlar katılabilecek. PROGRAM NASIL İŞLEYECEK?  Eğitimler 12 Ocak’ta başlayıp, yıl boyunca belirli aralıklarla düzenlenecek. Her kursiyer için cumartesi-pazar olmak üzere iki gün eğitim verilecek. Eğitim sonunda sınava tabii tutularak başarı gösteren katılımcılara “Kazancı Belgesi” verilecek. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, 17 Aralık’tan itibaren Ataşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne başvurabilirler.