797a3d85c39

 

 

Ataşehir Belediyesi, İstanbul ve Ataşehir Kent Konseyleri’nin ortaklaşa düzenlediği “Yaşlı Dostu Kentler” Çalıştay’da Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez belediye olarak vatandaşlarla çalışmalarını paylaştı. Öte yandan Çerkez, “Buradan çıkacak sonuçları da belediye olarak bir kazanım kabul edip yaşlılarımıza hizmete devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Ataşehir Belediyesi, İstanbul ve Ataşehir Kent Konseyleri’nin ortaklaşa düzenlediği “Yaşlı Dostu Kentler” Çalıştay’a ev sahipliği yaptı. Erdal Eren Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmalarını Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve Ataşehir Kent Konseyi Başkanı Turan Dolu yaptı. 65+ Yaşlı Hakları Derneği kurucularından Ferhat Boratav ve İstanbul Planlama Ajansı’ndan Sosyal Politikalar Ofisi Koordinatörü Zelal Yalçın çalıştayın perspektifini ortaya koymak adına birer sunum gerçekleştirdi.

 

Yaşlılığın insan hayatında doğal bir süreç olduğu, hatta bu sürece ilişkin bütüncül politika ve yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu konusuna vurgu yapılan çalıştayda, yaşlı nüfusa yönelik sosyal politika önerileri sunuldu, projeler geliştirildi.

 

ÇALIŞTAYDA ÇÖZÜME YÖNELİK FİKİRLER ÜRETİLDİ

 

 

Çalıştayda kentsel-mekânsal altyapı, sosyal-kültürel yaşam, sağlık, spor, teknoloji, katılımcılık, örgütlenme, afet, dayanışma ve gönüllülük gibi temalar üzerine sorunların tespiti yapılarak, çözüme yönelik fikirler üretildi.

 

Çalıştayda, insanların aktif ve sağlıklı yaşlanmasını destekleyen, erişilebilir bir kentsel çevrede olmalarını öngören projeler için mevcut düzeni iyileştirmek ve eksikleri tespit edip geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yerel yönetimlerin yaşlı hizmetlerindeki rolü ve uygulamalarının önemine dikkat çekilirken, daha üst ölçekli çalışmalara ışık tutacak örnek bir model oluşturulmaya yönelik adımlar atıldı.

Şehirlerde yaşlanmaya yönelik bütüncül yaklaşımların izlerine daha çok rastlamalı, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik alanlarda sürdürülebilir mekanizmalar hayata geçirilerek “yaşlı dostu kentler” çoğaltılmalı vurgusu yapıldı.

 

BELEDİYENİN SOSYAL POLİTİKALARI VE PROJELERİ KONUŞULDU

 

 

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, “Bugün burada yaşlılarımızın huzuru ve refahı başta olmak üzere bu kentte nasıl yaşayabileceklerini, onları nasıl rahat bir ortama kavuşturacağımızı konuşacağız. Verimli bir çalışma olacağına inanıyorum. Ataşehir Belediyesi olarak 2009 yılından bu yana sosyal politika ve projelerimizle yaşlılarımızın yanında oluyoruz. 30 Ağustos Emekli Kültürevi’nde çeşitli aktivitelerle zaman geçiren yurttaşlarımızın evlerine de ayrıca sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Buradan çıkacak sonuçları da Belediye olarak bir kazanım kabul edip yaşlılarımıza hizmete devam edeceğiz” dedi.

 

YEREL YÖNETİMLERİN YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARIN HAYATLARINDAKİ ÖNEMİ VURGULANDI

 

 

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi konuşmasına yaşanmış birkaç örnekle başladı. Yapılan bu çalışmaya İstanbul Kent Konseyi olarak katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hadi sözlerine şöyle devam etti; “Bu tür çalışmalarda Kent Konseylerinin alamet-i farikası olan meclislerin yaklaşımlarını ve dönüşümlerini çok iyi öğrendik. Bu meclisler tek tip değil, farklı gruplar tarafından oluşturuluyor. Bu grupların farklı yapıları ve yaklaşımları Kent Konseylerinin çalışmalarına önemli katkı sağlıyor. Yaşlıların yalnızlığa terk edilmemesi ve yaşamları boyunca çeşitli aktivitelerle onları hayata bağlamak önemli bir görev… Genelleme yapmak istemiyorum, ama yerel yönetimler bu yaşlılık politikasında olumlu adımlar atarak, onlara günlük yaşamlarında kolaylıklar sağlayabilirler. Tüm bunları düşünerek yaptığımız çalışmalar sonucunda mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim.”

 

Ataşehir Kent Konseyi Başkanı Turan Dolu ise konuşmasında şunları vurguladı: “Dünyanın her yerinde olduğu gibi kentlerimizin de nüfusu gittikçe yaşlanmaktadır. Gerek İstanbul gerekse Ataşehir, mevcut ve gelecek nüfusuyla yaşlıların giderek ağırlık kazandığı bir kente dönüşmektedir. Yaşlı nüfusa yönelik sosyal politikaların ve uygulamaların çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekir. Yaşlı bireylerin bakımı, aktif yaşlanması, sağlıklı, güvenli bir yaşam sürmesi için kentsel ve toplumsal katılımı son derece destekliyoruz.”