7d6a282d-71ec-4777-8d29-7999590035be

                                   

 

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne daha önce Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Burcu Der Hasanoğlu getirildi.  

 

İş yaşamında üst düzey yönetici konumunda çalışan kadınların belirli bir düzeyden sonra yükselmelerini sekteye uğratan faktörler Ataşehir Belediyesi’nde kadın müdürlerle ortadan kaldırılıyor.

 

Kadınların çalışma hayatına girmesiyle birlikte; işe alımlarda, terfi ve atamalarda, hizmet içi eğitimlerden yararlanma oranlarında, işten çıkarılmalarda ve emeklilik alanında tanınan haklarda kadınların  aleyhine çalışan sisteme karşı  Ataşehir Belediyesi bünyesinde kadına daha çok yer açarak fark yaratıyor. 

 

Kadın istihdamı konusunda da çalışmalar yaparak kadınlara olan desteğini her daim devam ettiren Ataşehir Belediyesi, pandemi döneminde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamada  en çok yoğunluğun yaşandığı bölümü olan Sosyal İşleri Müdürlüğü’nü de kadın fikrine teslim etti. Burcu Der Hasanoğlu’nun getirildiği müdürlükte çalışmalar artık bir kadın gözü ile değerlendirilerek hizmet vermeyi amaçlıyor.  

ATAŞEHİR'DE GÜNDEM